Resevillkor

Allmänna villkor för Paketresor


För turer tillämpas , som Konsumentverket och Rese- och Turistindustrin i Sverige har träffat överenskommelse om. Du kan ladda ner villkoren från konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se

Särskilda villkor för arrangemang med Outdoor Lapland AB

Avbeställning

Nedanstående villkor gäller före Allmänna Resevillkor.

1. Vid avbeställning mer än 30 dagar före starten på turen ska deltagaren erlägga 5 % av arrangemangets pris.

2. Vid avbeställning 30 till 15 dagar före starten på turen ska deltagaren erlägga 25 % av arrangemangets pris.

3. Vid avbeställning 14 till 8 dagar före starten på turen ska deltagaren erlägga 50 % av arrangemangets pris.

4. Vid avbeställning 7 dagar eller senare före starten på turen sker ingen återbetalning av erlagt belopp.
 

Avbeställningsskydd vid sjukdom etc.

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd, men du kan skydda dig mot avbeställningskostnader vid avbeställning senare än 30 dagar före turens start genom att vid bokningen av turen teckna ett avbeställningsskydd på 150 kr (per person), som ej återbetalas vid avbeställning av turen. Med undantag av 400 kr per person, som alltid uttages vid avbeställning, är du skyddad mot avbeställningskostnader enligt "Allmänna villkor för Paketresor".

Resegaranti

Outdoor Lapland AB har ställt lagstadgad ekonomisk säkerhet till Kammarkollegiet, vilket innebär att deltagare på våra turer har det skydd och de rättigheter bestämmelserna kräver. Denna garanti innebär bland annat att deltagare har rätt till ersättning för inställd tur i den händelse att kommer på obestånd eller försätts i konkurs. Ansökan om ersättning skall ha inkommit till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att turen blivit inställd. Ring Kammarkollegiet för mer information tel: 08-700 08 00. 

Created by CJ Utsi Media ©